Vasectomie

Wat is een vasectomie?
Een vasectomie is een medische behandeling waarbij de zaadleiders van de man worden onderbroken, waardoor de man onvruchtbaar wordt. Vasectomie betekent letterlijk: doorsnijden (ectomie) van de zaadleider (vas).

Vasectomie bij de cavia?
Bij mannelijke cavia’s (beren) worden operatief de zaadleiders en bijballen verwijderd. De bijballen worden ook verwijderd, omdat zaad zich hierin kan ophopen en dit voor de cavia pijnlijk kan worden. Eigenlijk is vasectomie bij de cavia dus niet helemaal hetzelfde, als waar de term vasectomie bij mensen-mannen voor staat.

Wat zijn de verschillen tussen vasectomie en castratie?
Bij een vasectomie is de operatiewond doorgaans kleiner, waardoor de kans op infecties mogelijk ook kleiner is. Een kleinere wond kan ook invloed hebben op het herstel en misschien zelfs ook op de hoeveelheid pijn, die een cavia na de ingreep heeft. Bij een vasectomie blijven de teelballen van de cavia intact en de daarbij behorende hormoonhuishouding ook. Er zijn aanwijzingen dat het behoudt van teelballen èn hormoonhuishouding een gunstiger effect kan hebben op de gezondheid van een beer, op de langere termijn.

Wat zijn de overeenkomsten tussen vasectomie en castratie?
Vasectomie heeft hetzelfde effect als een castratie: de mannelijke cavia is niet meer vruchtbaar en kan gekoppeld worden aan een zeug.

Op welke leeftijd kan een vasectomie worden uitgevoerd?
Vanaf 3-4 maanden (bij een gewicht van minimaal 500 gram) en wanneer de teelballen duidelijk zijn ingedaald.

Tot welke leeftijd kan een vasectomie worden uitgevoerd?
Zolang de beer in goede gezondheid verkeerd en fit genoeg is voor een operatie, kan deze worden uitgevoerd. De kans op complicaties na een operatie nemen echter wel toe met de leeftijd, dus vanaf 4 jaar is het raadzaam een keuze voor een operatie zorgvuldig af te wegen. Stel je daarbij vragen zoals: Is het nodig? Is er een andere oplossing mogelijk? En vooral ook: wat is het beste voor de beer?

Is een beer nog vruchtbaar direct na een vasectomie?
Ja, feitelijk kan er nog achtergebleven zaad (in de zaadleiders) aanwezig zijn.

Kan een beer nog vruchtbaar zijn of worden na een vasectomie?
Er bestaat helaas een zeldzame complicatie waarbij de (grotendeels) verwijderde structuren opnieuw aangroeien, waardoor een beer toch opnieuw vruchtbaar is. Het is zeer zeldzaam, maar niet onmogelijk. In de biologie zijn 100%-garanties ook zeldzaam.

Na vasectomie: hoe lang moet je een beer gescheiden van de zeugen?
Minimaal 6 weken.

Mijn dierenarts is niet bekend met vasectomie bij de cavia, wat nu?
Vasectomie is geen standaardbehandeling voor de cavia; het is nog niet zo gangbaar voor de cavia. Wanneer jouw dierenarts geen vasectomie aanbiedt kun je kiezen voor castratie. Ook kun je op zoek gaan naar dierenarts die een vasectomie bij de cavia uitvoert. Op het deel voor professionals is er meer achtergrondinformatie beschikbaar over vasectomie voor dierenartsen.

VERANTWOORDING
In de diergeneeskunde kan niet altijd geput worden uit grote klinische studies, waarin veel dieren zijn onderzocht. Nieuwe inzichten in diagnose en behandeling kunnen voortkomen uit: bestaande wetenschappelijke kennis, resultaten uit medisch onderzoek (proefdieronderzoek), specifiek diergeneeskundig onderzoek en ervaringen uit de dierenartspraktijk. Ook kan een methode of behandeling gebaseerd zijn op een combinatie van wetenschappelijke onderbouwde argumentatie t.a.v. een onderwerp en klinische ervaring uit de praktijk, een zogenaamde ‘expert opinion’.

Inhoud van deze website is onderheven aan veranderingen, tevens beschermd met auteursrechten. Deel de link, niet de schermafbeelding!