Blaassteen

(BLAAS)STENEN

Hoe herken je een cavia met (blaas)steen?
De klachten van een cavia met een blaassteen komen sterk overeen met die van een cavia met een blaasontsteking. Een blaasontsteking kan namelijk het gevolg zijn van steen in de urinewegen. Het kan ook zijn dat jouw cavia geen typische urinewegklachten heeft bij een steen. De klachten bij de cavia hangen ook sterk samen met waar de steen zich in de urinewegen bevindt.
– Een steen kan in de blaas zelf zitten = blaassteen
– Een steen kan in de plasbuis zitten. De plasbuis loopt van blaas naar buiten = urethrasteen.
– Een steen kan in de urineleider zitten. De urineleider loopt van de nieren naar de blaas = uretersteen.
Merk je dat jouw cavia perst met het plassen en dan slechts kleine beetjes of helemaal niet plast? Of merk je dat de cavia perst tijdens het poepen? Dan is het raadzaam naar de dierenarts te gaan en de cavia op (blaas)steen te laten onderzoeken. Soms is er niets te bemerken aan een cavia met een steen en is het enige afwijkende een afname van het gewicht.
Symptomen in het kort: Piepen bij het plassen, achterwerk optillen, (onverklaard) afvallen, persen bij het plassen of poepen.

Hoe kan een dierenarts vaststellen dat jouw cavia steen in de urinewegen heeft?
De dierenarts maakt een röntgenfoto om te bekijken of er stenen in de urinewegen van de cavia aanwezig zijn. Om de precieze locatie van de steen in kaart te brengen kan de dierenarts het zinvol vinden om ook een echo te (laten) maken. 
Diagnose in het kort: 
Röntgenfoto, echografie.

Wat is er te zien op de röntgenfoto?

Blaassteen
De steen zit in blaas zelf.

Urethrasteen
De steen zit in de plasbuis. De plasbuis loopt van de blaas naar buiten.

Uretersteen
De steen zit in de urineleider, deze loopt van de nieren naar de blaas.

Wat kan de dierenarts voor jouw cavia doen?
De dierenarts kan een geneesmiddel voorschrijven waarmee de cavia de blaassteen kan uitplassen. Maar dit kan alleen als de steen klein genoeg is. Soms kan een steen via de plasbuis naar buiten worden geleid met behulp van massage en glijmiddel. Grotere stenen moeten vaak operatief uit de blaas verwijderd worden door een caviakundige dierenarts.

Wat kun je zelf doen?
1. Pas het dieet van de cavia aan om toekomstige stenen te voorkomen. Zie de tips bij blaasontsteking.
2. Laat je goed informeren over de mogelijkheden, risico’s en gevolgen van een operatieve behandeling.
3. Raadpleeg bij twijfel een tweede dierenarts.

Wordt de cavia geopereerd? Enkele tips:
– Doe navraag naar de ervaring van de arts met het verwijderen van blaassteen. Het kan eenvoudig zijn, maar het vereist wel ervaring en expertise.
– Vraag ook welk narcoseprotocol wordt gehanteerd. Er zijn verschillende mogelijkheden, zowel gecombineerd gas en spuitnarcose, als uitsluitend spuitnarcose. Bij de laatste mogelijkheid is het belangrijk om na te vragen of zij ervaring hebben met dat protocol specifiek bij cavia’s i.v.m. de juiste doseringen.
– Informeer ook alvast naar het nazorgbeleid van de praktijk. Accepteer in geen geval een half slapende cavia die je mee naar huis mag nemen.
– Een geopereerde cavia mag pas naar huis als deze wakker is, gepoept en gegeten heeft.

VERANTWOORDING
In de diergeneeskunde kan niet altijd geput worden uit grote klinische studies, waarin veel dieren zijn onderzocht. Nieuwe inzichten in diagnose en behandeling kunnen voortkomen uit: bestaande wetenschappelijke kennis, resultaten uit medisch onderzoek (proefdieronderzoek), specifiek diergeneeskundig onderzoek en ervaringen uit de dierenartspraktijk. Ook kan een methode of behandeling gebaseerd zijn op een combinatie van wetenschappelijke onderbouwde argumentatie t.a.v. een onderwerp en klinische ervaring uit de praktijk, een zogenaamde ‘expert opinion’.

WETENSCHAPPELIJKE REFERENTIES
Betreffende de nitraat-hypothese:
JongUn Lee, ‘Nitric Oxide in the Kidney: Its Physiological Role and Pathophysiological Implications’, Electrolyte Blood Press: 6(1): 27–34 (2008).

Eva Stoffels, BVSC, DVM, PhD. ‘Lower Urinary Tract Disease in Guinea Pigs as it Relates to Nutrition’, gepresenteerd tijdens Exoticscon 2022, Session #2594, September 2022.

Betreffende blaassteen:
Edell AS, Vella DG, Sheen JC, Carotenuto SE, McKee T, Bergman PJ, ‘Retrospective analysis of risk factors, clinical features, and prognostic indicators for urolithiasis in guinea pigs: 158 cases (2009-2019)’, J Am Vet Med Assoc. 3:1-6. (2022).

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 26-7-2022

Inhoud van deze website is onderheven aan veranderingen, tevens beschermd met auteursrechten. Deel de link, niet de schermafbeelding!