Vaccinatie

Kan ik mijn cavia laten vaccineren? Waarom zou ik mijn cavia laten vaccineren? Kunnen cavia’s na het vaccineren nog ziek worden? Op deze pagina vind je het antwoord op veelgestelde vragen en achtergrondinformatie over vaccinatie.

Kan ik mijn cavia tegen ziektes vaccineren?
Ja, jouw cavia kun je laten vaccineren tegen Bordetella bronchiseptica.

Wat is Bordetella bronchiseptica?
Het is een bacterie die bij de cavia een zeer ernstige luchtweginfectie kan veroorzaken, waaraan de cavia kan overlijden.

Waar komt de ziekteverwekker Bordetella bronchiseptica vandaan?
Deze specifieke bacterie komt uit de omgeving en kan via de mond-neus van de cavia in de luchtwegen van jouw cavia terechtkomen.

Wat is mogelijk een belangrijke bron van besmetting met Bordetella bronchiseptica?
Bordetella bronchiseptica kan afkomstig zijn van andere zieke dieren of van zogenaamde dragers. Dragers van een ziekteverwekker zijn andere dieren, die de bacterie wel bij zich dragen maar er zelf geen klachten van krijgen (of er niet ziek van worden). Bovendien is een bacterie niet zichtbaar met alleen het blote oog, waardoor je niet goed weet welk dier drager is. Bekende dragers van Bordetella bronchiseptica zijn konijnen, honden, katten en mogelijk ook mensen.

Moet ik mijn cavia laten vaccineren?
Nee, als cavia-eigenaar ben jij niet verplicht om jouw cavia te laten vaccineren. Er is geen wet of dierenarts die je daartoe verplicht. Jij als cavialiefhebber bepaalt zelf of jij jouw dieren wel of niet laat vaccineren tegen Bordetella bronchiseptica.

Waarom zou ik mijn cavia’s laten vaccineren?
Om jouw cavia’s een zekere bescherming te bieden tegen Bordetella bronchiseptica en te voorkomen dat de cavia ernstig ziek wordt. Middels vaccineren verbeter je als het ware de weerstand van jouw cavia voor specifiek deze bacterie.
Vaccineren wordt belangrijker wanneer jij meerdere cavia’s in dezelfde ruimte houdt. Bordetella bronchiseptica kan erg besmettelijk zijn en zich razendsnel verspreiden in jouw hele groep dieren. Hoe groter de groep, des te groter het gevaar kan zijn (door de zogenaamde hogere infectiedruk). Een andere extra belangrijke reden om cavia’s te vaccineren kan zijn om cavia’s te beschermen als deze in een grote ruimte samen met konijnen zitten. Konijnen kunnen namelijk drager zijn van Bordetella bronchiseptica en de bacterie overbrengen naar de cavia, die er in tegenstelling tot het konijn wel ziek van kan worden.

Waar kan ik mijn cavia laten vaccineren?
Bij de dierenarts. Zie specifiek op ‘Dierenartsen die cavia’s vaccineren‘.

Mijn dierenarts vaccineert geen cavia’s, wat nu?
Het vaccineren van cavia’s is helaas nog niet gangbaar, zoals dat het wel is voor konijnen. Uit wetenschappelijke literatuur en opgedane ervaring uit de dierenartspraktijk is gebleken dat het mogelijk is cavia’s te vaccineren en nog belangrijker: het effect heeft. Onderaan deze pagina vind je meer achtergrondinformatie over het vaccineren van cavia’s.

Mijn dierenarts wil meer weten over vaccineren, waar vind ik dat?
Jouw dierenarts kan inloggen op het dierenartsdeel van deze website voor dosering, toediening en nog meer wetenschappelijke artikelen die over het vaccineren van cavia’s zijn verschenen. Ook kan de dierenarts contact met ons opnemen voor vragen en meer informatie. Wij helpen uiteraard graag om beschikbare informatie aan een dierenarts te verstrekken, maar de beslissing om wel of niet te vaccineren is aan de dierenarts.

Wat zijn de kosten van het Bordetella bronchiseptica-vaccin?
De prijs hangt samen met het (merk) vaccin dat wordt gebruikt, hoe jouw dierenarts vaccins inkoopt/kan inkopen, het aantal cavia’s dat jij wilt laten vaccineren en het daadwerkelijk injecteren van het vaccin.

Is het wel de moeite (en kosten) waard om te vaccineren?
Ja, in de eerste plaats omdat jouw dier minder risico loopt om ernstig ziek te worden van een Bordetella bronchiseptica-infectie. In de tweede plaats omdat de kosten voor de behandeling van een ernstige luchtweginfectie aanzienlijk hoger kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een consult, een röntgenfoto om de longen goed te kunnen bekijken en medicatie, tegenover de kosten van een enkel vaccin. Door jouw cavia’s te laten vaccineren zou je dus eerder kosten kunnen besparen.

Kunnen cavia’s na het vaccineren niet meer ziek worden?
Nee, dat is helaas niet waar. Een vaccin biedt enkel bescherming tegen ziekteverwekkers die het doel zijn van het vaccin. Het Bordetella bronchiseptica-vaccin biedt uitsluitend bescherming tegen Bordetella bronchiseptica. Maar dat is niet de enige ziekteverwekker die er bestaat en dus kan een cavia van andere ziekteverwekkers nog steeds ziek worden. Ook kan de Bordetella bronchiseptica-bacterie na verloop van tijd een beetje veranderen, waardoor het vaccin niet meer voldoende bescherming biedt.

Is één keer vaccineren voldoende?
Nee, het Bordetella bronchiseptica-vaccin dient elk jaar opnieuw herhaald te worden. Na verloop van tijd neemt het effect van het vaccin namelijk af. Om de beste bescherming te behouden betekent dat je elk jaar opnieuw met jouw cavia’s naar de dierenarts gaat voor deze vaccinatie. Een voorbeeld: Als jouw cavia in oktober 2019 een eerste Bordetella bronchiseptica-vaccinatie heeft gehad, dan ga je in oktober van 2020 opnieuw voor een vaccinatie naar de dierenarts. Voor de jaren erna geldt hetzelfde: herhalen in oktober 2021, oktober 2022, oktober 2023 etc.

Herhalen vaccinatie: één of twee keer per jaar?
Eén keer per jaar het vaccin herhalen is het basisadvies. Twee keer per jaar geeft mogelijk een nog betere bescherming.

Mijn dierenarts wil mijn cavia vaccineren, maar heeft het over een booster na drie weken. Klopt dat?
In de bijsluiter van het vaccin kan inderdaad het advies staan dat er drie weken na de eerste vaccinatie een booster moet worden gegeven. De booster mág aan de cavia gegeven worden, maar eigenlijk is het niet nodig. Dit is de reden dat Caviawijzer het schema van één keer per jaar herhalen adviseert, zonder booster.

Waarom is er geen booster nodig na drie weken?
Een booster van een vaccin wordt gegeven om het afweersysteem extra antistoffen te laten aanmaken, zodat er een nog betere bescherming tegen een ziekteverwekker wordt opgewekt. Een booster is belangrijk wanneer het een compleet nieuwe ziekteverwekker is, dus één waarmee het afweersysteem van een dier (of mens) nog niet eerder in aanraking is geweest. Denk bijvoorbeeld aan het huidige nieuwe coronavirus, dat was ook ooit nieuw voor ons afweersysteem. Bordetella bronchiseptica is geen nieuwe ziekteverwekker voor de cavia. Iedere cavia is daar al mee in aanraking gekomen. Bordetella bronchiseptica is zoals dat heet enzoötisch.

Vanaf welke leeftijd mag een cavia gevaccineerd worden?
Een cavia mag na het spenen (vanaf 5-6 weken oud) gevaccineerd worden met het Bordetella bronchiseptica-vaccin.

Mag een drachtige zeug gevaccineerd worden?
Ja, het Bordetella bronchiseptica-vaccin wordt veilig geacht voor drachtige cavia’s. Let wel: Onder bepaalde voorwaarden; in een bepaalde termijn van de dracht.

Wat zijn de lange termijn effecten van het Bordetella bronchiseptica-vaccin? Zijn er bijwerkingen?
Als je het vaccin ieder jaar herhaalt is jouw cavia langdurig beschermd tegen een Bordetella bronchiseptica-infectie. Bijwerkingen van een vaccinatie treden meestal alleen op, kort nadat het vaccin is toegediend. Deze kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld de hulpstoffen die in een vaccin zitten. Zo komt het heel soms voor komen dat een cavia een reactie krijgt op de prikplek, die gelukkig vanzelf weer overgaat. Lange termijn bijwerkingen zijn zeer onwaarschijnlijk.

VERANTWOORDING
In de diergeneeskunde kan niet altijd geput worden uit grote klinische studies, waarin veel dieren zijn onderzocht. Nieuwe inzichten in diagnose en behandeling kunnen voortkomen uit: bestaande wetenschappelijke kennis, resultaten uit medisch onderzoek (proefdieronderzoek), specifiek diergeneeskundig onderzoek en ervaringen uit de dierenartspraktijk. Ook kan een methode of behandeling gebaseerd zijn op een combinatie van wetenschappelijke onderbouwde argumentatie t.a.v. een onderwerp en klinische ervaring uit de praktijk, een zogenaamde ‘expert opinion’.

EXPERT OPINION VACCINATIE
dr. Eva Stoffels

WETENSCHAPPELIJKE REFERENTIES
Gallego M, et al. (2017) Bordetella bronchiseptica. Vaccines in Pet Guinea Pigs? A Review of the Literature. SOJ Vet Sci 3(2):1-3.

Suckow MA (2000) Immunization of rabbits against Pasteurella multocida using a commercial swine vaccine. Lab Anim. Oct 34(4): 403-8.

Matherne CM, et al. (1987) Efficacy of commercial vaccines for protecting guinea pigs against Bordetella bronchiseptica pneumonia. Lab Anim Sci. Apr 37(2): 191-4.

Wetenschappelijk info Bordetella bronchiseptica op My MSD Animal Health mymsd-animal-health.be – geraadpleegd op 30 mei 2022.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 30-5-2022

Inhoud van deze website is onderheven aan veranderingen, tevens beschermd met auteursrechten. Deel de link, niet de schermafbeelding!